İhbar edeceğiniz yoruma ait mesajını giriniz.

Dilek YETKİN

TURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN

Dilek YETKİN
04 Haziran 2017
A-A+

TURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN

Başlarken birkaç önemli istatistiki veriye göz atalım öncelikle..  

Dünya Çalışma Örgütü Küresel Çalışma Trendleri son raporuna göre dünya genelinde 3 Milyar kişi çalışıyor; 3 Milyar kişinin 1.2 Milyarını kadınlar 1.8 Milyarını da erkek nüfusu oluşturuyor.

Turizm endüstrisi dünyada yaklaşık 210 Milyon kişiye iş olanağı sunmakta. Bu  alanın %45’ini kadın  işgücü  oluştururken  erkek  işgücünün  oranı  %55 civarındadır. 

Türkiye’de nüfus içerisinde işgücüne katılma oranı %47,5 olup, bu oran erkeklerde %69,2, kadınlarda ise %25,9.  Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında kadınların işgücüne katılma oranının en düşük olduğu ülke Türkiye. (TUIK )

Turizmin ülke istihdamındaki payı % 6,8 ile 835.000 kişi.  Turizm sektöründe istihdam edilen kayıtlı çalışanların sadece %25’i kadınlardan oluşmaktadır.  %25 lik Kadın çalışan dağılımı verileri; Konaklama sektöründe 24 bin, yiyecek-içecek sektöründe 27 bin, havacılık alanında 2 bin, seyahat acentelerinde ise 12 bin kadarını kadın işgücü oluşturmaktadır.. Yani sektörde 835.000 çalışandan sadece 65.000 kadarı Kadınlardan oluşuyor.

Bunlara ilave olarak çok önemli bir veri daha var ki; O da sektördeki Kadın yönetici oranı sadece %9,3.

Tabloyu gözden geçirdiğimizde aslında durumun ülkemiz açısından hiç te iç açıcı olmadığını anlamak zor değil..

İrdelenmesi gerekenler doğal olarak ortada. Kadınların Turizm sektörüne katılım oranı neden bu kadar az? Dahası sektöre katılan Kadınlar Yönetici poziyonlarına neden yüksel-e-miyor? Yoksa bu işin fıtratında erkek egemenliği mi var? 

Konuya biraz geniş açıdan bakarak başlayabiliriz; Turizm sektörü çalışanı Dünya İnsanı olmakla mükelleftir herşeyden önce. Misafire hizmet verirken hayatını idame ettirecek parayı emeğini verdiği hizmet sektöründen kazanır. Dünya insanı olarak tutumlarını da bu doğrultuda ortaya koymalı; cinsiyet, din, dil, siyasi görüş ve / veya herhangi bir taraf olmaksızın hizmetini sunmak zorundadır. Malum dünyanın her bir yerinden gelen misafirleri ağırlamak, ağırlarken de her kültüre, dine, dile, görüşe saygı duymak zorundadır. Aynı şekilde çalışma arkadaşlarına karşı da bu duruşu sergilemek zorundadır. Evet zorundadır, çünkü dirsek temasında bulunduğu mesai arkadaşı da kendisi ile aynı paralelde hareket ediyordur. Aksi sahtecilik olur; mümkün olamıyorsa sektörün terk edilmesi hatta hiç meşgul edilmemesi adına çalışmaya başlanılmaması gerekir..

Kadınların Otellerde kariyer hedeflerine dönük kendi tutumlarını araştırmak  ve anlamaya çalışmak için; öncelikle cinsiyet ayrımı yapılmaksızın fırsat eşitliğinin sağlandığı bir zeminin sağlanıyor olması gerekmektedir. Yani bu uzun ve meşakkatli yolda maça çıkarken herkesin eşit şartlarda başlamasını sağlamak bu koşulları oluştırmak gerekmektedir.. 

Turizm sektöründe kariyer hedeflerini oluşturup üst düzey yöneticiliğe giden yolda yürümek için önce İnsan olmanız; Turizm hakkında donanımlı olmanız, yüksek eğitiminizi tamamlamış olmanız, son derece dinamik olan sektörün gelişiminize hız kesmeden ayak uyduruyor olmanız, kendinizi sürekli olarak güncellemeniz, entellektüel birikiminizin olması ve elbette mesleği çok sevmek yeterlidir.. 

Kadın olmak yukarıdaki özelliklerin hiçbirine engel değildir..

Bunlar olması gerekenler, uygulamaya çalıştıklarımız yani herkes için her zaman mümkün olamayan hayallerimizin Paris boyutu.. Bir de gerçekler var ki güzel ülkemin güzel otellerinde; orayı bir ele alalım şimdi de.. 

Turizm sektöründe Hizmet en önemli argümanımız.. Pazarladığımız, sattığımız, en iyisini, en kalitelisini, en fark yaratını en enleri barındırdığımız otellerimizi doldurmak bütçelerimizi tutturmak için günler uykusuz gecelere, geceler bazen kutlamalı, bazen de kaygılı rakı kadehlerine karışıyor hepimiz için.. Hayır alakası yok ben rakı içmiyorum bazen milli içkimiz ayran sadece diyorsanız tamam o da olur ;)  

Otellerde, Konaklama ve Yiyecek – İçecek hizmeti veren her bir işletmenin kaliteli hizmet vererek var olması, varlığını sürdürebilmesi için hijyen, bakım, temizlik ve estetik olmazsa olmazlarımızdan şüphesiz. Tam da bu sebeplerden ötürü Otellerde Kat hizmetleri departmanında ağırlıklı olarak Kadın personel istihdam edilir, Rezervasyon için iletişime geçen misafirimize telefonda gülümseyerek konuşan sabırlı anlayışı bir kadın sesi duyurmak istediğimiz sebeptendir ki Rezervasyon memunurunu kadın personelden istihdam edilir; Resepsiyonda veya Karşılama deskinde her shiftte olmak üzere güleryüzlü bakımlı zarif bir kadın personel istihdam edilir, Mutfakta hazırlanan yemeğe veya servis edilen tabağa bir son dokunuşu bir kadın personel yapsın istediğimiz için kadın personel istihdam ediilir; içecek servisinde güleryüzlü ve ince detayları düşünülmüş bir sunumu yapabilen; Satış ve Pazarlama departmanına ikna kabiliyetine ve iletişimine güvendiğimiz kadın personel istihdam ederiz; örnekleri fazlaca çoğaltabileceğimiz sebeplerden ötürü Otellerimizde bir çok kadın personel istihdam ederiz..  Ve istihadam edilen kadın çalışanlar yürüttükleri operasyonu en ince ayrıntısına kadar not eder, raporunu hazırlar, yöneticisine sunar, bir sonraki operasyonununda nasıl ilerleyeceğini en ince ayrıntısına kadar düşünür programlar uygular.. Yöneticisine rapor verir, sizden emekleri için teşekkürü kaptığında siz kafanızı kaldırdığınızda motive olmuş bir şekilde işinin başında aynı ciddiyet ve özenle çalışmaya gitmiştir bile.. 

Estetiğin, emeğin, detayın, zekanın, temizliğin, hızın, düzenin bu kadar önemli olduğu Hizmet sektörü kadın personel istihdamı olmazsa olmaz iken yönetici poziyonlarında orayı hak eden kadınları değil de kendilerinin bir şekilde önüne geçen erkek meslektaşlarımızı; bazı durumlarda çelme takan, hatta işi bel altı vurma diye tabir edebileceğimiz cinsel taciz, sözlü taciz, dedikodu, mobbing diye çoğaltabileceğimiz davranışlarla kadınları yıldırmaya vazgeçirmeye yönelik hareketlerle karşı karşıya kalmak ve mücadele etme zorunda bırakan tutumları da görmek mümkün olabiliyor maalesef.. Burada kadın emeğinin değersizleştiridiğini, hiç bir zaman karşılığını alamayacağını düşünerek mücadeleci olamayabiliyor veya uğraşmak istemeyebiliyor kendince çeşitli nedenlerden dolayı erkek egemen sektörün bu çirkinleşen tarafı ile karşı karşıya kaldığında. Ve sektörü terk etmesi çok kolay olabiliyor..

Sebepler bununla sınırlı değil; Otel sahiplerinin tutumlarından başlayan, üst düzey yöneticilerle devam eden ve hatta Otelin mavi yakalı personeline kadar sirayet eden bir dizi tutum mevcut. 

Otel sahiplerinin kendi aile ve akrabalarından olan kadınları yönetici poziyonuna getirirken profesyonel olarak işletmesinde çalışan yoğun emek veren diğer kadınları o koltuklara layık görmeyebiliyor. Ön yargılarını oluşturan sebepler liderlik ve güç olgularının erkeklere özel bir durum olarak görülmesi,  kadınların duygusal tepkilerle çok fazla özleşleştirilmesi, bekarsa evlenecek olması, evliyse zaten çocuk yapacak ve işine vakit ayıramayacak olması yalanı, bir yakını vefat etmişse haftalarca ağlayacak olması bahanesi, kriz yönetiminde başarılı olmayacağını düşünceleri gibi bir dizi gerçekleşle örtüşmeyen, insana ait tepki ve durumların fazlasıyla abartılarak ön yargı balonlarının oluşturulması ve kendilerini bu duruma inandırmaları şeklinde açıklanabilir.  Üstelik sektörle alakası olmayan eşini, kızını veya bir akrabasını o koltuğa oturtmuşken!

Ondokuz yıldır sektörde yurt dışında ve güzel ülkemin çeşitli güzel yerlerinde bilinen markalar altında çalışan bir yönetici olarak yolun meşakkatli olduğuna son derece katıldığımı belirtmeden kesinlikle geçemeyeceğim.. Eğer fırsat eşitliği sağlanır, yollarımızdaki taşlar temizlenir Kadın yöneticiler sektörde çoğalır ise bir bireyi, bir aileyi, bir toplumu yetiştiren kadının Turizm sektörünü çok üst noktalara taşıyacağından hiç şüphem yok.. 

Ne var ki üyesi olduğum dernek POYD bu soruna da parmak basarak Kadınların sektöre katılımını arttıracak çalışmaları planladı ve Kadın yöneticilerin donanımlarını geliştirecek bir dizi eğitimler hazırladı. Kariyer planı olan Kadın sektör çalışanlarının önündeki engelleri kaldırmaya oldukça kararlı bir ekip var şimdi.. Açıkçası çok uzun süredir beklediğim ama hiç kimse tarafından yapılmayan belki bu kadar ciddiye alınmayan ama bizler için çok değerli bu çalışmanın içimde bulunmaktan ben de çok mutluyum.

POYD Kadınların sektörde hak ettikleri konumlara  gelmeleri  için  destekte  bulunmaya hatta kadın tarafından pozitif cinsiyet ayrımı yapılması gerekliliğinde oldukça kararlı..  Ben de Kadın meslektaşlarım her biri Otelleri kadın elinden mahrum bırakmasın diye bu güzel fikirlere ve ekibe desteğimi sonuna kadar veriyor ve çok çalışıyor olacağım. Bu fikirlerin sahibi erkek meslektaşlarım olduğu için gururluyum açıkçası. Sektörde nerdeyse yeniden yapılama olarak görebileceğim bir durum bu ve bunun için içimde sevinç ve ümit taşıyorum artık. 

Kişisel ego ve çatışmalardan sıyrılarak Dünya İnsanı olmuş; bilgi ve birikimini ayak oyunları yerine Akıl Oyunlarına adayan erkek meslektaşlarımı POYD İstanbul yönetimini bunun için kutluyorum.. 
 Yorumlar
 Beste Dündar  28 Ocak 2019   

Hem yüreğinize, hem kaleminize sağlık... Sizinle çalışmak gerçekten bir lutüf. '' Evet zorundadır, çünkü dirsek temasında bulunduğu mesai arkadaşı da kendisi ile aynı paralelde hareket ediyordur. Aksi sahtecilik olur; mümkün olamıyorsa sektörün terk edilmesi hatta hiç meşgul edilmemesi adına çalışmaya başlanılmaması gerekir..'' bu kadar güzel anlatılabilirdi. Bazı kadın yöneticilerin, alt kadrosundaki erkeklere iyi, kadınlara ise kötü davranması da sektörde kadın olmanın zorluklarından sadece biri... Bir yazınızda da bu konuya değinmeniz temennisi ile. Sevgi&Saygılarımla.

İhbar Et
 Makbule inac  04 Haziran 2017   

Kadının is sektöründe ki hakettigi yeri alması ancak bu kadar güzel anlatilabilirdi Umit ve umut ile kadınlar her sektörde başarılı olabileceğini kanıtlıyor Başarılarınızin devamını dilerim

İhbar Et
 Yorum Gönder
Yazarlar Tümü
Anket Tümü
Hava Durumu
Hava Durumu Parçalı

42 Derece

Arşiv