İhbar edeceğiniz yoruma ait mesajını giriniz.

TOLGA AKAGÜN

Turizm Sektöründe Endüstri 4.0

TOLGA  AKAGÜN
05 Eylül 2018
A-A+

Turizm Sektöründe Endüstri 4.0

Dünya, Almanya'nın öncülüğünde geliştirilen ve ilk defa 2011 yılında gerçekleştirilen Hannover Fuarı’nda adını duyurduğu teknoloji ile yeni bir endüstri devriminin başlangıcındadır. Endüstri 4.0 olarak anılan bu teknoloji, yakın bir geleceğin temel taşı olma yolundadır. Bu yüzden, endüstrinin her alanında sektör temsilcileri, Endüstri 4.0'ı anlama, analiz etme ve bu yeni sanayi devriminin gereklerini hayata geçirmeye çalışmalıdır. Bu süreçte, Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma öncelik veren sektör temsilcileri başarılı olacaktır. 

Her sektör isminin başına ya da sonuna 4.0’ı getirmek suretiyle bu oluşumun içinde yerini almak istemektedir. Ancak durum düşünüldüğü kadar kolay değildir. Zira Endüstri 4.0 için öncelikle, fiziki ve siber alt yapının yeterli olması gerekmektedir. Ama daha da önemli olan ileri düzey eğitime sahip insanlara ihtiyaç duyulmasıdır.

Endüstri 4.0'ın en önemli bileşeni insan kaynağıdır. İnsan sayesinde sektör-bilim buluşması ve eş güdümü gerçekleştirilebilir.

Ancak bu alanda eğitimli insan kaynağının sınırlı olması, Endüstri 4.0 için bir engel oluşturmaktadır. Bu yüzden her sektör, kendi alanına yönelik bu teknolojinin eğitimini almış insan kaynağını yaratmalıdır. 

Endüstri 4.0, akıllı üretimi, üretimi etkileyen ve üretim yönetimini tetikleyen bütün çevresel birim ve süreçleri kapsamına almaktadır. 4.Sanayi Devrimi olarak anılan Endüstri 4.0 ile küreselleşmenin yeni modeli oluşturulmuştur.

Gelişmiş ülkelerde yaş ortalamasının yüksek ve çalışabilecek genç insan sayısının sınırlı olması, sahip oldukları endüstri, üretimin ve teknolojinin kendi ülkelerinden, emeğin ve maliyetlerin ucuz olan ülkelere kaymasına neden olmuştur. Bu durum karşısında gelişmiş ülkeler, uygulamaya koydukları ithalat vergileri, kotaları ve yaptırımlarıyla yerel endüstriye destek vermeye ve işsizlik oranlarını düşürmeye çalışmaktadır.

Endüstri 4.0 gelişmiş ülkelere yönelik bir teknolojidir. Bu teknoloji, onlar için adeta bir cankurtarandır. Az gelişmiş ülkeler için bu, söz konusu değildir. Endüstri 4.0’ın devreye girmesi ile işsizliğin artacağı ve gelişmekte olan ülkelerin olumsuz yönde etkileneceği düşüncesi kesinlikle doğrudur.

Turizm sektöründe uygulama alanlarına göre fayda getirmesi muhtemel Endüstri 4.0 için fiziki alanların, tesislerin ve ağ alt yapısının güçlü ve yeterli olması gerekmektedir.

Bununla birlikte, vizyon internetin en düşük seviyeye çekilmesidir. Burada her sensör ve uyarıcı "Nesnelerin İnterneti"nde  bir katılımcı olarak yer almaktadır.  Yani her cihazın kendi IP adresi vardır. Ve ağda ulaşılabilir durumdadır.

Endüstri 4.0'ın her sektörde olduğu gibi, turizm sektörü için proseslerinin yazılması uzmanlık / mühendislik bilgisi gerektirmektedir. Bu yüzden Turizm sektörünün için Endüstri 4.0'ın algılanması, uygulanması ve eğitimi için ayrı bir akademik ve profesyonel çalışmanın yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

Sonuç olarak, dünyada Endüstri 4.0 rüzgarı eserken, yelkenlerimizi bu rüzgarla doldurmak istememiz yeterli olmayacaktır. Sektör temsilcilerinin ve meslek odalarının, Endüstri 4.0 için alt yapı çalışmalarına başlamaları, ileri düzey eğitim görmüş insan kaynağını oluşturmaları gerekmektedir. 
 Yorumlar
Bu yazıya ait yorum bulunamadı
 Yorum Gönder
Yazarlar Tümü
Anket Tümü
Hava Durumu
Hava Durumu Parçalı

42 Derece

Arşiv
sanalbasin.com üyesidir