İhbar edeceğiniz yoruma ait mesajını giriniz.

Muhammet Murat CÜNTAY

Otel İşletmelerinde Kuruluş Yeri - Verimlilik İlişkisi

Muhammet Murat  CÜNTAY
17 Mayıs 2016
A-A+

Otel İşletmelerinde Kuruluş Yeri - Verimlilik İlişkisi

 

Girişimci, işkolunun gerektirdiği belli kıstasları ve ileride olabilecek gelişmeleri, geçmişteki deneyimlerden de yararlanarak saptamakta ve bu aşamaları gözden geçirdikten sonra, kuruluş yeri için çalışmalar yapılmaktadır.

Turizmin temeli olan konaklama işletmelerinin tesisi için verilecek kararın, uzun dönem için söz konusuolması kuruluş yeri kararının önemini arttırmaktadır. Yatırım maliyetinin yüksek olduğu ve yerdeğiştirmenin olanaksız veya çok güç olduğu bu tesisler için, kuruluş yeri ilk ve tek yerleşim yeriolacaktır

Ziyaretçilere yer beğendirme ya da talep yaratma faaliyetlerinin bir bütün olarak kabul edilmesi gerektiği ve bunun tek etkeninin "optimal kuruluş yeri seçimi" olduğunun otoritelerce belirtildiği söylenebilir.Yanlış yerde yapılan yanlış bir yatırım, yeterince araştırılmadığından zaten müteşebbis için negatif bir değer taşıyacağından, büyük rizikoları da beraberinde getirir. Telafisi de pek mümkün olmayacaktır

 

Genel olarak bir tesis kurmak için dikkate alınması gereken faktörler

Ulaşım, Personel, Güvenlik, Tedarik, Rekabet, Doğal güzellikler, Tarihi değerler, Arsa, Çevrenin sosyal yapısı, Para, Mimari, Alt-üst yapı, Sezon, Teşvikler


Kuruluş yeri seçim faktörlerinin her yönüyle ortaya konması amacıyla

öncelikle yapılması gerekenler?

  • Kuruluş Yerindeki Pazar Araştırmaları
  • Kuruluş Yeri Olarak Düşünülen Bölgedeki Rakip İşletmelerin Durumları 
  • Kuruluş Yerine Müşteri Çeken Faktörlerin Değerlendirilmesi 
  • Kazanılacak Müşteri ve Onların Değişen İhtiyaç ve Arzularının Araştırılması 
  • Kuruluş Yeri Olması Düşünülen Bölgedeki Talep Biçiminin Tespiti
 
Kuruluş Yerinin Fiziki ve Jeolojik Yönlerden Araştırılması
  • İnşa Yerinin Avantajlarının İncelenmesi
  • Kuruluş Yerinin Dezavantajlarının İncelenmesi
  • Bölge İklim Şartlarının İncelenmesi
  • Kuruluş Yerinin Personel Temini Bakımından İncelenmesi

Turizm işletmeleri kuruluş yeri belirlenirken dikkat edilmesi gereken faktörler

Turizm işletmeleri kuruluş yeri faktörlerini incelerken, bunları belli gruplamalara tabi tutarak ve önem derecelerine özen göstererek ifade etmenin gerektiğini düşünmek ve olaya bu şekilde değişik bir boyut getirmek amacındayız. Bu durumda, söz konusu faktörleri, temel olarak dört bölümde ele almamız mümkündür. Bunlar;

a-Doğal Faktörler

Bunlar, genelde tesisin kurulması düşünülen yörenin iklimsel koşulları ile alakalıdır. Bunun yanı sıra, yöredeki tesisin kuruluş amacı ile ilişkili dağlar, ovalar, deniz, göl ve nehir gibi su kaynakları da önem taşır. Yine kuruluş amacı ile paralel olarak şifalı su, kaplıca gibi etkenler ve de nüfusun dağılımı ile ilgili hususlar, doğal faktörler başlığı altında toplanabilir.

b-Ekonomik ve Sosyal Faktörler:

Çevrenin iktisadi yapısı, kuruluş yeri için büyük önem taşır. Mesela, arazi ve inşaat maliyetleri, seçilen yer için verilecek kararı, doğrudan etkileyecek bir unsurdur. Bundan başka, ulaştırma imkanlarının yeterli olup olmaması, malzeme kaynaklarına yakınlık durumu, alt yapı ve hizmetlerin niteliği, iş gören sağlama kolaylıkları ve bunun az maliyetli olma çabası, bölgesel finans imkanları, hatta sosyo-kültürel çevre, yatırımcının göz ardı edemeyeceği şartlardır.

c-Yasal Faktörler.

Kuşkusuz bölgedeki yönetimsel koşullar veya kolaylıklarda kuruluş yerini seçerken dikkate alınır. Turizm tesisleri inşası için teşvik edilen alanların yanı sıra, engellenen alanlar da olabilir. Diğer yandan, çevrenin imar durumu, binanın niteliği gibi etmenler, ilgili kamu kuruluşlarınca yakından incelenir. Yasal faktörler olarak söz edebileceğimiz bir başka konu da, yöredeki koruma alanları ya da milli parkların sayısı ve niteliği çerçevesinde turizm tesislerinin etkilenme durumları olabilir.

d-Diğer Faktörler:

Sayılan bu üç ana faktör başlığı dışında kalan, yatırımcının kişisel eğilimleri, inanç ve değer yargıları ile yerli, yabancı turistlerin düşünceleri, diğer faktörler içinde yer alırlar. Öte yandan, kuruluş için seçilen bölgedeki başka turizm işletmelerinin varlığı ve durumları gibi hususlar da, bu başlık altında dikkate alınmalıdır.

 

Kuruluş Yerindeki Pazar Araştırmaları

Kurulması düşünülen tesisin, konaklama, yeme-içme ve diğer seksiyonlarının rantabl çalışacak derecede müşteri bulma durumunu ortaya koyma açısından önem taşıyan bu araştırmanın temeli, şu noktalara dayanmaktadır:

a) Kuruluş Yeri Olarak Düşünülen Bölgedeki Rakip İşletmelerin Durumları

-Rakip işletmelerin yeterince müşteri bulabiliyorlar mı?

-Rakip işletmelerin karşılayamadığı fazla talep var mı?

-Rakip işletmelerin tipleri, kategorileri icabı temin ve tatmin edilemeyen müşteri grupları var mı, bunlar ne istemekteler?

-Rakip tesisler gerçekten rantabl çalışıp, yatırım sermayelerini değerlendirecek kar elde ediyorlar mı, kar elde edemiyorlar ise sebepleri neler?

b) Kuruluş Yerine Müşteri Çeken Faktörlerin Değerlendirilmesi

-Bölgenin tarihi ve kültürel değerleri

-Doğanın bahşettiği değerler

-Gelecekteki iş hacmine etki edecek, bölgedeki iktisadi gelişmeler(kurulacak fabrikalar, yapılacak barajlar, tarımda düşünülen değişiklikler gibi)

-Bölgedeki geçici ekonomik faaliyetler(fuarlar, pazarlar)

-Sosyal, kültürel faaliyetler (karnaval, gösteri ve yarışma)

-Sportif faaliyetler ve yarışmalar

-Bölgenin turistik gelişimi ve bu gelişim içinde kurulacak tesisin oynayacağı rol

-Sezonun devam müddeti ve müşteri akışlarının zamanı

-Kuruluş yerinin müşteri getiren istasyonlara göre durumu

c) Kazanılacak Müşteri ve Onların Değişen İhtiyaç  ve Arzularının Araştırılması

-Kazanılacak müşteriler bölge içinde ise, bunların istekleri nelerdir, tesis, konaklamayı mı, yoksa lokantacılığı mı esas almaktadır?

-Kazanılacak müşteriler geçici midir, geçici müşterilerden daha çok konaklama tesisleri mi, yiyecek-içecek bölümleri mi yararlanacaktır?

-Kazanılması düşünülen müşterilerin geliş şekilleri ve araçları nelerdir, genellikle kendi 

araçları ile mi, yoksa umumi vasıtalarla mı geleceklerdir?

-Kazanılması düşünülen müşteriler, bizden ne isteyeceklerdir, başka bir deyişle ne yapılırsa daha çok müşteri çekilebilir?

-Yapılacak tesiste, bölgedeki müşterilerin arzularına yön verip, bunları tesisin lehine kazanmak imkanları var mıdır?
 Yorumlar
Bu yazıya ait yorum bulunamadı
 Yorum Gönder
Yazarlar Tümü
Anket Tümü
Hava Durumu
Hava Durumu Parçalı

42 Derece

Arşiv
sanalbasin.com üyesidir